Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda

NN 107/2021 (1.10.2021.), Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1885

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2021. donijela

ZAKLJUČAK

1. U cilju ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda od 1. listopada 2020., pozivaju se naručitelji koji imaju ugovore sklopljene u postupcima javne nabave da zajedno s ugovarateljima pristupe analizi ugovorenih jediničnih cijena građevinskih materijala i proizvoda za neizvršene ugovore o javnoj nabavi, kako bi utvrdili one stavke na koje je promjena cijena utjecala više od 10 %.

2. Pozivaju se naručitelji koji imaju ugovore sklopljene u postupcima javne nabave na izmjene ugovora temeljem članka 317. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16.) u mjeri u kojoj su one opravdane za ublažavanje posljedica aktualne situacije i utvrđene analizom iz točke 1. ovoga Zaključka, uz osiguranje revizijskog traga kojim se opravdava tražena izmjena.

3. Upućuju se naručitelji da izmjene iz točke 2. ovoga Zaključka utvrde isključivo za vrijeme dok traje potreba ublažavanja posljedica situacije iz točke 1. ovoga Zaključka.

4. Odredbe ovoga Zaključka na odgovarajući način primjenjuju se i na izmjene okvirnih sporazuma sklopljenih u postupcima javne nabave.

5. Pozivaju se naručitelji da, uvažavajući aktualnu situaciju iz točke 1. ovoga Zaključka u dokumentaciji o nabavi, za postupke javne nabave koji su u tijeku i koji će tek biti pokrenuti, za svaki konkretan slučaj nabave utvrde mogućnost određivanja promjenjive cijene ponude te način i uvjete njene izmjene tijekom izvršenja ugovora sukladno članku 315. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16.), kako bi umanjili ili uklonili potencijalne rizike.

6. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-07/384
Urbroj: 50301-05/14-21-2
Zagreb, 30. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.