Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2

NN 108/2021 (6.10.2021.), Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1896

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 5. listopada 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG TESTIRANJA SVIH ZAPOSLENIKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TRGOVAČKIH DRUŠTAVA KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DJELATNOST TE PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA VIRUS SARS-COV-2

I.

U Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV (»Narodne novine« broj 105/21) točka VI. mijenja se i glasi:

»Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolesti COVID-19 mogu dokazivati predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza sljedeće kategorije osoba:

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci

– osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom

– osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze.

Osobe iz stavka 1. podstavka 1. ove Odluke preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa.

Osobe iz stavka 1. podstavka 2. ove Odluke preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije.

Osobe iz stavka 1. podstavka 3. ove Odluke preboljenje mogu dokazati potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci.

Osobe iz stavka 1. podstavka 4. ove Odluke preboljenje i cijepljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 7. listopada 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-438

Zagreb, 5. listopada 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.