Odluka o razrješenju viceguvernerke Hrvatske narodne banke

NN 109/2021 (8.10.2021.), Odluka o razrješenju viceguvernerke Hrvatske narodne banke

Hrvatski sabor

1902

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 81. stavka 1. podstavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.) Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU VICEGUVERNERKE HRVATSKE NARODNE BANKE

I.

Razrješuje se viceguvernerka Hrvatske narodne banke
mr. sc. MARTINA DRVAR, na osobni zahtjev, s danom 1. listopada 2021.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-13/21-07/52

Zagreb, 1. listopada 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.