Odluka o izboru i prestanku mandata članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

NN 109/2021 (8.10.2021.), Odluka o izboru i prestanku mandata članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1904

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. IVANA KEKIN.

II.

Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora prestala je obnašati mr. sc. RADA BORIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/42
Zagreb, 1. listopada 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.