Odluka o izboru i prestanku mandata članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora

NN 109/2021 (8.10.2021.), Odluka o izboru i prestanku mandata članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1905

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 113. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. IVANA KEKIN.

II.

Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za ravnopravnost Hrvatskoga sabora prestala je obnašati mr. sc. RADA BORIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/41
Zagreb, 1. listopada 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.