Odluka o imenovanju i prestanku mandata zamjenice člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

NN 109/2021 (8.10.2021.), Odluka o imenovanju i prestanku mandata zamjenice člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

HRVATSKI SABOR

1906

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ZAMJENICE ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE

I.

Za zamjenicu člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe imenuje se dr. sc. IVANA KEKIN.

II.

Dana 15. rujna 2021. dužnost zamjenice člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe prestala je obnašati mr. sc. RADA BORIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-04/04

Zagreb, 1. listopada 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.