Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

NN 109/2021 (8.10.2021.), Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1907

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora KREŠIMIR AČKAR.

II.

Za članicu Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se MAJDA BURIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/44

Zagreb, 1. listopada 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.