Odluka o izboru i prestanku mandata članice Odbora za turizam Hrvatskoga sabora

NN 109/2021 (8.10.2021.), Odluka o izboru i prestanku mandata članice Odbora za turizam Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1910

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 78. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za turizam Hrvatskoga sabora bira se MAJDA BURIĆ.

II.

Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za turizam Hrvatskoga sabora prestala je obnašati DANICA BARIČEVIĆ, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/49

Zagreb, 1. listopada 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.