Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini

NN 109/2021 (8.10.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini

Vlada Republike Hrvatske

1918

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. listopada 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2021. GODINI

I.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini (»Narodne novine«, broj 148/20.), u točki I. stavku 2. Tablica mijenja se i glasi:

Županija/Grad ZagrebIznos sredstava za investicijsko
ulaganje i investicijsko i tekuće
održavanje
Iznos
sredstava za otplate kredita
Ukupni iznos sredstava za
decentralizirane funkcije
0123
ZAGREBAČKA15.093.7492.000.00017.093.749
KRAPINSKO-ZAGORSKA13.452.1645.522.67618.974.840
SISAČKO-MOSLAVAČKA14.556.2675.433.66919.989.936
KARLOVAČKA17.191.19517.191.195
VARAŽDINSKA23.907.828260.00024.167.828
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA11.438.3483.300.00014.738.348
BJELOVARSKO-BILOGORSKA8.375.4906.190.00014.565.490
PRIMORSKO-GORANSKA20.618.4553.578.29624.196.751
LIČKO-SENJSKA10.448.74710.448.747
VIROVITIČKO-PODRAVSKA10.993.770860.00011.853.770
POŽEŠKO-SLAVONSKA11.859.44511.859.445
BRODSKO-POSAVSKA16.753.59516.753.595
ZADARSKA14.479.282726.15315.205.435
OSJEČKO-BARANJSKA24.289.00624.289.006
ŠIBENSKO-KNINSKA14.368.00614.368.006
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA20.839.64820.839.648
SPLITSKO-DALMATINSKA33.349.41733.349.417
ISTARSKA14.163.3948.100.00022.263.394
DUBROVAČKO-NERETVANSKA16.440.61516.440.615
MEĐIMURSKA11.635.5673.250.54514.886.112
GRAD ZAGREB38.777.8035.296.00044.073.803
UKUPNO363.031.79144.517.339407.549.130

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/338
Urbroj: 50301-04/12-21-2
Zagreb, 7. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.