Odluka o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

NN 112/2021 (15.10.2021.), Odluka o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Hrvatski sabor

1944

Na temelju odredbe članka 119. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora, a u vezi s odredbom članka 44. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. i 67/18.) i članka 51. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18. i 126/19.), Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. RADOVAN DOBRONIĆ bira se za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.

Klasa: 021-15/21-07/59
Zagreb, 15. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.