Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

NN 112/2021 (15.10.2021.), Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

HRVATSKI SABOR

1946

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. točke 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« , br. 120/12. i 68/18.), Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE
REGULATORNE AGENCIJE

Razrješuje se TOMISLAV JUREKOVIĆ dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije s danom 1. listopada 2021., zbog isteka mandata.

Klasa: 021-13/21-07/57
Zagreb, 15. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.