Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

NN 112/2021 (15.10.2021.), Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

HRVATSKI SABOR

1947

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/12. i 68/18.) Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE
REGULATORNE AGENCIJE

Imenuje se mr. sc. DANIJEL ŽAMBOKI predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Klasa: 021-13/21-07/57
Zagreb, 15. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.