Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom olimpijskom odboru

NN 112/2021 (15.10.2021.), Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom olimpijskom odboru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1948

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 24. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Povelja Republike Hrvatske, za iznimno poticanje razvoja i promicanje hrvatskog sporta u zemlji i inozemstvu te pružanje potpore hrvatskim sportašima u postizanju najviših nacionalnih, europskih, svjetskih i olimpijskih rezultata u svim granama sporta, u prigodi 30. obljetnice rada i djelovanja, dodjeljuje se

HRVATSKOM OLIMPIJSKOM ODBORU.

Klasa: 061-01/21-01/06
Urbroj: 71-01-01-02/5-21-01
Zagreb, 10. rujna 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.