Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

NN 112/2021 (15.10.2021.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1951

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17., 130/17. i 14/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POPISU ISKRCAJNIH MJESTA ZA RIBARSKA PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

I.

U Odluci o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 10/20. i 145/20.), u Prilogu 1. redak br. 114. mijenja se i glasi:

»

114.Vela LukaDubrovačko-neretvanska16,70130 16,71021*42,96050 42,95884*

Iza retka br. 117. dodaju se retci br. 118. i br. 119. koji glase:

118.Šipanska LukaDubrovačko-neretvanska17,8607142,72911
119.SuđurađDubrovačko-neretvanska17,9110142,71051

«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/349
Urbroj: 50301-05/05-21-2
Zagreb, 14. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.