Odluka o imenovanju Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije

NN 113/2021 (20.10.2021.), Odluka o imenovanju Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije

Hrvatski sabor

1961

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 19.a stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18.) Hrvatski sabor na sjednici 20. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

I.

Za Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije imenuje se ROBERT ŠVEB.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/62

Zagreb, 20. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.