Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2020. godinu

NN 113/2021 (20.10.2021.), Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1962

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.) Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2020. GODINU

Potvrđuju se Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2020. godinu.

Klasa: 021-12/21-09/47

Zagreb, 15. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.