Odluka o imenovanju zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku

NN 113/2021 (20.10.2021.), Odluka o imenovanju zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

1966

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. i članka 57. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018 i 126/19) na 54. sjednici održanoj 12. listopada 2021.,

odlučilo je

I. IGOR BURIĆ, zamjenik općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku, imenuje se za zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku.

II. Imenovani zamjenik dužan je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-14/2021

Zagreb, 12. listopada 2021.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.