Odluka o imenovanju zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu

NN 113/2021 (20.10.2021.), Odluka o imenovanju zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

1968

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. i članka 57. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018, 126/19) na 54. sjednici održanoj 12. listopada 2021.,

odlučilo je

I. JELENA KNEŽEVIĆ, zamjenica općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu, imenuje se za zamjenicu županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu.

II. Imenovana zamjenica dužna je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-25/2021

Zagreb, 12. listopada 2021.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.