Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 113/2021 (20.10.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1969

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 37. izvanrednoj sjednici održanoj 15. listopada 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 51/19., 69/19., 75/19. – ispravak, 97/19., 122/19., 40/20., 65/20., 69/20. – ispravak, 89/20., 126/20., 14/21., 21/21. – ispravak, 55/21., 71/21. i 106/21.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala podaci pod rednim brojem 1190 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv pro­izvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1190032112080301Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti 170FEEL TECH BIO CO. Ltd.BauerfeindIgle za injektor za terapiju šećerne bolesti, FEEL TECH Co.Feel Fine 29G (0,33mm x 13mm); Feel Fine 30G (0,30mm x 8mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 5mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 6mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 8mm); Feel Fine 32G (0,23mm x 4mm); Feel Fine 32G (0,23mm x 5mm)1141aNEkomdo 300 komada3 mj.3 mj.3 mj.0,805%0,84IIaSSP, LJTvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.1

«.

Iza rednog broja 1221e dodaje se redni broj 1221f sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv pro­izvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1221f032412080541Set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi 172EPS Bio Technology Corp.MediligoSet za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi, EPS Bio Technology Corp.EasyMax Tag12, 13, 14141aNEkom15 god.5 god.5 god.0,665%0,69IVDSSP, LJBaterijski elektronički uređaj za mjerenje glukoze u krvi - 1 uređaj odobrava se na period od 5 godine. Mjerne jedinice - mmol, tvornički blokirano, bez mogućnosti promjene od strane korisnika. Automatsko uvlačenje uzorka, osim kod fotometrijske metode. Automatska detekcija nedostatnog volumena uzorka. Kalibracija - plazma. Postotak pogreške pri mjerenju u skladu s FDA, ISO, CE standardima. Potrebna količina krvi za test do 1,5 µL, brzina mjerenja ne duža od 10 s, minimalni broj podataka u memoriji 300, startni lancetar obavezan, raspon mjerenja 1,1 do 27,8 mmol/l, oznaka za niski i visoki GUK, traka u uređaju u trenutku mjerenja. CE certifikat.1

«.

Iza rednog broja 1255d dodaje se redni broj 1255e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv pro­izvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1255e032412080738Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem 174EPS Bio Technology Corp.MediligoDijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem; EPS Bio Technology Corp.EasyMax Blood Glucose Test Strips1141aNEkomdo 375 komada3 mj.3 mj.3 mj.2,105%2,21IVDSSP, LJPlastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat.1

«.

Iza rednog broja 1277a dodaje se redni broj 1277e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv pro­izvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1277e032112080825Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi 174Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co. Ltd.MediligoLancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi, Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co. Ltd.EasyMax lancets1141aNEkomdo 375 komada3 mj.3 mj.3 mj.0,385%0,40IIaSSP, LJPlastična ovojnica i kapica oko metalne igle za lancetar. Dubina igala G26-G30. CE certifikat.1

«.

Podaci pod rednim brojevima od 1687do 1690 u stupcu broj 9 mijenjaju se i glase: »15, 18, 19, 33«.

Podaci pod rednim brojevima od 1691 do 1693 u stupcu broj 9 mijenjaju se i glase: »19, 33«.

Podaci pod rednim brojem 1694 u stupcu broj 9 mijenjaju se i glase: »15, 19, 33«.

Podaci pod rednim brojevima od 1695 do 1705b u stupcu broj 8 mijenjaju se i glase: »15, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja«.

Podaci pod rednim brojevima od 1706 do 1709 u stupcima broj 8 i 9 mijenjaju se i glase: »19, 33«.

Podaci pod rednim brojevima od 1804 do 1809c u stupcu broj 8 mijenjaju se i glase: »3, 15, 16, 18, 19, 33«, u stupcu broj 9 mijenjaju se i glase: »3, 14, 15, 16, 18, 19, 33«.

Podaci pod rednim brojevima od 1810 do 1811 u stupcu broj 8 mijenjaju se i glase: »3, 15, 16, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja«.

Podaci pod rednim brojevima od 2184 do 2197a u stupcu broj 9 mijenjaju se i glase: »19, 33«.

Podaci pod rednim brojevima od 2202 do 2204a u stupcu broj 9 mijenjaju se i glase: »19, 33«.

Podaci pod rednim brojem 2348 mijenjaju se i glase:

»

«.

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv pro­izvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
2348041915174001Igle za injektor za primjenu lijeka Omnitrope® (somatropin) 5mg, 10mg i 15mg, stakleni uložak s lijekom-Sandoz348FEEL TECH BIO CO. Ltd.BauerfeindIgle za injektor za primjenu lijeka Omnitrope® (somatropin) 5mg, 10mg i 15mg, stakleni uložak s lijekom-Sandoz, FEEL TECH Co.Feel Fine 29G (0,33mm x 13mm); Feel Fine 30G (0,30mm x 8mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 5mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 6mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 8mm); Feel Fine 32G (0,23mm x 4mm); Feel Fine 32G (0,23mm x 5mm)1141aNEkom1003 mj.3 mj.3 mj.0,805%0,84IIaSSP, LJTvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije hormonom rasta putem injektora. CE certifikat.1

Podaci pod rednim brojevima od 2349 do 2349b u stupcu broj 21 mijenjaju se i glase: »Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije hormonom rasta putem injektora. CE certifikat.«.

U legendi iza rednog broja 32 dodaje se redni broj 33 koji glasi: »Specijalist maksilofacijalne kirurgije«.

Članak 2.

Stavlja se izvan snage Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 106/21.).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. koji stupa na snagu 15. studenoga 2021. godine.

Klasa: 025-04/21-01/245

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 15. listopada 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.