Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

NN 114/2021 (22.10.2021.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1974

Na temelju članka 5.a stavka 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2021. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 076 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.) radi osiguranja pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji za potrebe dovršetka i adaptacije zgrada u koje će se privremeno smjestiti osobe čiji su domovi oštećeni odnosno uništeni u potresu.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

 
Tekući plan
2021.
SmanjenjePovećanjeNovi plan 2021.
076MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE2.283.292.2956.504.0106.504.0102.283.292.295
07605Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine827.014.796 
6.504.010833.518.806
A576007ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM125.983.750 
6.504.010132.487.760
11Opći prihodi i primici125.963.750 
6.504.010132.467.760
363Pomoći unutar općeg proračuna 
 
6.504.0106.504.010
07635Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije653.210.8656.504.010 
646.706.855
A538087SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE630.992.5656.504.010 
624.488.555
11Opći prihodi i primici223.352.8896.504.010 
216.848.879
323Rashodi za usluge150.852.8896.504.010 
144.348.879

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/367
Urbroj: 50301-05/20-21-2
Zagreb, 21. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.