Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za župana i zamjenika župana Međimurske županije

NN 114/2021 (22.10.2021.), Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za župana i zamjenika župana Međimurske županije

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1978

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 21. listopada 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

1. Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima za župana i zamjenika župana Međimurske županije (dalje: prijevremeni izbori) koji će se održati 28. studenoga 2021. obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama:

1.1. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OLN-1 – Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba

– OLN-2 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

– OLN-3 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor izvršnog tijela općine/grada/županije/Grada Zagreba

2. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora primjenjivat će se:

2.1. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske broj L I za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta (»Narodne novine«, broj 12/21), i to:

– OL-1 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora

– OL-2 – Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva

– OL-3 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora

– OL-4 – Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva

– OL-5 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta

– OL-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora

– OL-7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora

– OL-8 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora.

2.2. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske broj LN II za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihova zamjenika (»Narodne novine«, broj 39/21), i to:

– OLN-6 – Glasački listić za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba

– OLN-8 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika župana/gradonačelnika Grada Zagreba

– OLN-10 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor župana i zamjenika župana

– OLN-11 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor župana i zamjenika župana

– OLN-14 – Glasački listić za drugi krug glasovanja za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba.

Obrasci zapisnika oznake OLN – 8, OLN – 10 i OLN – 11 primjenjuju se i za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor župana i njegovog zamjenika

3. Na prijevremenim izborima primjenjivat će se sljedeće obvezatne upute:

3.1. Obvezatne upute broj L II o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 12/21).

3.2. Obvezatne upute broj FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 12/21).

3.3. Obvezatne upute broj L IV o pravima i dužnostima promatrača (»Narodne novine«, broj 39/21) osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača.

3.4. Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (»Narodne novine«, broj 39/21).

3.5. Obvezatne upute broj L VI o načinu uređenja biračkog mjesta (»Narodne novine«, broj 39/21).

4. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 28. listopada 2021.

5. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/136

Urbroj: 507-02/09-21-2

Zagreb, 21. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.