Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenika članova Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

NN 116/2021 (27.10.2021.), Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenika članova Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1988

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke III. stavka 5. Odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (»Narodne novine«, br. 110/19. i 119/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA STALNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU INTEGRACIJE STRANACA U HRVATSKO DRUŠTVO

1. Razrješuju se dužnosti članovi Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo:

– MARGARETA MAĐERIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– NIKOLA MAŽAR, na koju je imenovan kao predstavnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

– dr. sc. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Grada Zagreba.

2. Razrješuju se dužnosti zamjenici članova Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo:

– ANICA JEŽIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– IVICA PRESKAR, na koju je imenovan kao predstavnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

– MIHAELA MAŽURAN, na koju je imenovana kao predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Klasa: 080-02/21-02/105

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 21. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.