Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj

NN 116/2021 (27.10.2021.), Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1994

Na temelju članka 80. stavka 1. podstavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda RH i 52/21) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

POPIS

PRIRODNIH MINERALNIH VODA I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA PRIZNATIH U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. PRIRODNE MINERALNE VODE

Trgovački naziv
proizvoda
Naziv izvoraMjesto
korištenja izvora
Zemlja
podrijetla
JAMNICAJanino vreloPisarovina,
lokalitet
Jamnička kiselica
Republika Hrvatska
JANASveta JanaGorica
Svetojanska
Republika Hrvatska
KALNIČKAKalničkaApatovecRepublika Hrvatska
LIPIČKI STUDENAC GROFOVA VRELAGrofova vrelaLipikRepublika Hrvatska
MIVELA-MgMivela-1VelućeRepublika Srbija
PROLOM VODAProlom BanjaKuršumlijaRepublika Srbija
SARAJEVSKI KISELJAKVrelo Park (B4)KiseljakRepublika Bosna i
Hercegovina

II. PRIRODNE IZVORSKE VODE

Trgovački naziv proizvodaNaziv izvoraMjesto
korištenja izvora
Zemlja podrijetla
AQUA SANAVodohvat
– bušotina BU-1
Kosore, VrlikaRepublika Hrvatska
CETINACetinaCivljaneRepublika Hrvatska
GACKABobinacSinacRepublika Hrvatska
GODAGodaLičko LešćeRepublika Hrvatska
KALAKalaApatovecRepublika Hrvatska
LEDAVrelo BorakŠiroki BrijegRepublika Bosna i Hercegovina
NEVRANevraDeževiceRepublika Bosna i Hercegovina
SANTAKrupaKrupaRepublika Hrvatska
STUDENAStudenaLipikRepublika Hrvatska
VIVALjutaGruda, KonavleRepublika Hrvatska

III.

Popis prirodnih mineralnih voda iz točke I. ovoga Popisa Ministarstvo poljoprivrede dostavlja Europskoj komisiji koja ih objavljuje u »Popisu prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama«, tekst značajan za Europski gospodarski prostor, u Službenom listu Europske unije (List of natural mineral waters recognised by Member States, Text with European Economic Area relevance, Official Journal of the European Union).

IV.

Objavom ovoga Popisa prestaje važiti Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (»Narodne novine«, broj 39/20).

V.

Ovaj Popis stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-27/21-01/12

Urbroj: 525-14/0881-21-1

Zagreb, 30. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.