Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu

NN 117/2021 (29.10.2021.), Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu

Vlada Republike Hrvatske

2008

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 118/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 2021. donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. utvrđuje se u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, odnosno u neto iznosu od 3.750,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 022-03/21-03/47

Urbroj: 50301-05/14-21-2

Zagreb, 28. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.