Pravilnik o izmjenama Pravilnika o jestivim uljima i mastima

NN 117/2021 (29.10.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o jestivim uljima i mastima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2014

Na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka USRH i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O JESTIVIM ULJIMA I MASTIMA

Članak 1.

Prilog 2. koji je sastavni dio Pravilnika o jestivim uljima i mastima (»Narodne novine«, broj 11/19) zamjenjuje se novim Prilogom 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Članak 7. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. da su na 20 °C tekuća, bistra, karakteristične boje (osim palminog i kokosovog ulja/masti)«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/22

Urbroj: 525-14/0874-21-19

Zagreb, 5. listopada 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 2.

ZAHTJEVI KVALITETE ZA ULJA BILJNOG PODRIJETLA I FRAKCIJE ULJA BILJNOG PODRIJETLA

Identifikacijski zahtjeviUlja biljnog podrijetla
Suncokretovo uljeSuncokretovo ulje s visokim udjelom oleinske kiselineSojino uljeRepičino uljeUlje
kukuruznih klica
Ulje
kikirikija
Sezamovo uljeKokosovo ulje/mastPalmino ulje/mast
Gustoća0,918-0,9230,909-0,9150,919-0,9250,914-0,9200,917-0,9250,912-0,9200,915-0,9240,908-0,9210,891-0,899
ºC ulja / voda na 20 ºC

20ºC/

20ºC

25ºC/

20ºC

20ºC/

20ºC

20ºC/

20ºC

20ºC/

20ºC

20ºC/

20ºC

20ºC/

20ºC

40ºC/

20ºC

50ºC/

20ºC

Indeks
refrakcije
1,461-1,4681,467-1,4711,466-1,4701,465-1,4671,465-1,4681,460-1,4651,465-1,4691,448-1,4501,454-1,456
(nD40 ºC)(nD25 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD50 ºC)
Jodni broj118-14178-90124-139105-126103-13586-107104-1206,3-10,650-55
Broj osapunjenja (mg KOH/g ulja)188-194182-194189-195182-193187-195187-196186-195248-265190-209
Neosapunjivo (%)≤ 1,5≤ 1,5≤ 1,5≤ 2,0≤ 2,8≤ 1,0≤ 2,0≤ 1,5≤ 1,2
Sastav masnih kiselina (%)
C 6:0*NDNDNDNDNDNDNDND-0,7ND
C 8:0NDNDNDNDNDNDND4,6-10,0ND
C 10:0NDNDNDNDNDNDND5,0-8,0ND
C 12:0ND-0,1NDND-0,1NDND-0,3ND-0,1ND45,1-53,2ND-0,5
C 14:0ND-0,2ND-0,1ND-0,2ND-0,2ND-0,3ND-0,1ND-0,116,8-21,00,5-2,0
C 16:05,0-7,62,6-5,08,0-13,52,5-7,08,6-16,58,0-14,07,9-12,07,5-10,239,3-47,5
C 16:1ND-0,3ND-0,1ND-0,2ND-0,6ND-0,5ND-0,2ND-0,2NDND-0,6
C 17:0ND-0,2ND-0,1ND-0,1ND-0,3ND-0,1ND-0,1ND-0,2NDND-0,2
C 17:1ND-0,1ND-0,1ND-0,1ND-0,3ND-0,1ND-0,1ND-0,1NDND
C 18:02,7-6,52,9-6,22,0-5,40,8-3,0ND-3,31,0-4,54,5-6,72,0-4,03,5-6,0
C 18:114,0-39,475,0-90,717,0-30,051,0-75,020,0-42,235,0-69,034,4-45,55,0-10,036,0-44,0
C 18:248,3-74,02,1-1748,0-59,010,0-30,034-65,612,0-43,036,9-47,91,0-2,59,0-12,0
C 18:3ND-0,3ND-0,34,5-11,04-14ND-2,0ND-0,30,2-1,0ND-0,2ND- 0,5
C 20:00,1-0,50,2-0,50,1-0,60,2-1,20,3-1,01,0-2,00,3-0,7ND-0,2ND- 1,0
C 20:1ND-0,30,1-0,5ND-0,50,1-4,30,2-0,60,7-1,7ND-0,3ND-0,2ND- 0,4
C 20:2NDNDND-0,1ND-0,1ND-0,1NDNDNDND
C 22:00,3-1,50,5 – 1,6ND-0,7ND-0,6ND-0,51,5-4,5ND-1,1NDND- 0,2
C 22:1ND-0,3ND-0,3ND-0,3ND-2,0ND-0,3ND-0,3NDNDND
C 22:2ND-0,3NDNDND-0,1NDNDNDNDND
C 24:0ND-0,5ND-0,5ND-0,5ND-0,3ND-0,50,5-2,5ND-0,3NDND
C 24:1NDNDNDND-0,4NDND-0,3NDNDND
Sastav sterola1 (%)
KolesterolND-0,7ND-0,50,2-1,4ND-1,30,2-0,6ND-3,80,1-0,5ND-3,02,6-6,7
BrasikasterolND-0,2ND-0,3ND-0,35,0-13,0ND-0,2ND-0,20,1-0,2ND-0,3ND
Kampesterol6,5-13,05,0-13,015,8-24,224,7-38,616,0-24,112,0-19,810,1-20,06,0-11,218,7-27,5
Stigmasterol6,0-13,04,5-13,014,9-19,10,2-1,04,3-8,05,4-13,23,4-12,011,4-15,68,5-13,9
Beta-sitosterol50,0-70,042,0-70,047,0-60,0,45,1-57,954,8-66,647,4-69,057,7-61,932,6-50,750,2-62,1
Delta-5-avenasterolND-6,91,5-6,91,5-3,72,5-6,61,5-8,25,0-18,86,2-7,820,0-40,7ND-2,8
Delta-7-stigmastenol6,5-24,06,5-24,01,4-5,2ND-1,30,2-4,2ND-5,10,5-7,6ND-3,00,2-2,4
Delta-7-avenasterol3,0-7,5ND-9,01,0-4,6ND-0,80,3-2,7ND-5,51,2-5,6ND-3,0ND-5,1
Drugi steroliND-5,33,5-9,5ND-1,8ND-4,2ND-2,4ND-1,40,7-9,2ND-3,6ND
Ukupni steroli (mg/kg)2400-50001700-52001800-45004500-113007000-22100900-29004500-19000400-1200300-700

1 Udio pojedinih sterola se određuje u odnosu na zbroj sterola koji su navedeni u ovom Prilogu za pojedino ulje biljnog podrijetla

Identifikacijski zahtjeviUlja biljnog podrijetla
Palmin stearinPalmin superoleinPalmin oleinUlje palminih košticaBabasu uljeUlje
sjemenki pamuka
Ulje koštica grožđaUlje
gorušice
Ulje
šafranike
Ulje šafranike s viskom udjelom oleinske kiselineBučino ulje
Gustoća0,881-0,8910,900-0,9250,899-0,9200,899-0,9140,914-0,9170,918-0,9260,920-0,9260,910-0,9210,922-0,9270,913-0,9190,916-0,923
ºC ulja / voda na 20 ºC60ºC/20ºC40ºC/20ºC40ºC/20ºC40ºC/20ºC25°C/20°C20°C/20°C20°C/20°C20°C/20°C20°C/20°C20°C/20°C20°C/20°C
Indeks refrakcije1,447-1,4521,463-1,4651,458-1,4601,448-1,4521,448-1,4511,458-1,4661,467-1,4771,461-1,4691,467-1,4701,466-1,4701,470-1,475
(nD60 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD40 ºC)(nD25 ºC)(nD20 ºC)
Jodni broj< 48> 60> 5614,1-21,010-18100-123128-15092-125136-14880-100105-125
Broj osapunjenja (mg KOH/g ulja)193-205180-205194-202230-254245-256189-198188-194168-184186-198186-194187-197
Neosapunjivo (%)≤0,9≤1,3≤1,3≤ 1,0≤ 1,2≤ 1,5≤ 2,0≤ 1,5≤ 1,5≤ 1,0≤ 1,2
Sastav
masnih kiselina (%)
C 6:0NDNDNDND-0,8NDNDNDNDNDNDND
C 8:0NDNDND2,4-6,22,6-7,3NDNDNDNDNDND
C 10:0NDNDND2,6-5,01,2-7,6NDNDNDNDNDND
C 12:00,1-0,50,1-0,50,1-0,545,0-55,040,0-55,0ND-0,2NDNDNDND-0,2
C 14:01,0-2,00,5-1,50,5-1,514,0-18,011,0-27,00,6-1,0ND-0,3ND-1,0ND-0,2ND-0,2ND-0,2
C 16:048,0-74,030,0-39,038,0-43,56,5-10,05,2-11,021,4-26,45,5-11,00,5-4,55,3-8,03,6-6,06-16
C 16:1ND-0,2ND-0,5ND-0,6ND-0,2NDND-1,2ND-1,2ND-0,5ND-0,2ND-0,20-0,2
C 17:0ND-0,2ND-0,1ND-0,2NDNDND-0,1ND-0,2NDND-0,1ND-0,1
C 17:1ND-0,1NDND-0,1NDNDND-0,1ND-0,1NDND-0,1ND-0,1
C 18:03,9-6,02,8-4,53,5-5,01,0-3,01,8-7,42,1-3,33,0-6,50,5-2,01,9-2,91,5-2,43-13
C 18:115,5-36,043,0-49,539,8-46,012,0-19,09,0-20,014,7-21,712,0-28,08,0-23,08,4-21,370,0-83,723-50
C 18:23,0-10,010,5-15,010,0-13,51,0-3,51,4-6,646,7-58,258,0-78,010,0-24,067,8-83,29,0-19,930-57
C 18:3ND-0,50,2-1,0ND-0,6ND-0,2NDND-0,4ND-1,06,0-18,0ND-0,1ND-1,2ND-1,0
C 20:0ND-1,0ND-0,4ND-0,6ND-0,2ND0,2-0,5ND-1,0ND-1,50,2-0,40,3-0,6ND-1,0
C 20:1ND-0,4ND-0,2ND-0,4ND-0,2NDND-0,1ND-0,35,0-13,00,1-0,30,1-0,5ND-0,5
C 20:2NDNDNDNDNDND-0,1NDND-1,0NDND
C 22:0ND-0,2ND-0,2ND-0,2ND-0,2NDND-0,6ND-0,50,2-2,5ND-1,0ND-0,4ND-0,3
C 22:1NDNDNDNDNDND-0,3ND-0,322,0-50,0ND-1,8ND-0,3
C 22:2NDNDNDNDNDND-0,1NDND-1,0NDND
C 24:0NDNDNDNDNDND-0,1ND-0,4ND-0,5ND-0,2ND-0,3
C 24:1NDNDNDNDNDNDND0,5-2,5ND-0,2ND-0,3
Sastav
sterola2 (%)
Kolesterol2,5-5,02,0-3,52,6-7,00,6-3,71,2-1,70,7-2,3ND-0,5ND-0,7ND-0,5< 0,3
BrasikasterolNDNDNDND-0,8ND-0,30,1-0,3ND-0,2ND-0,4ND-2,2< 0,1
Kampesterol15,0-26,022,0-26,012,5-39,08,4-12,717,7-18,76,4-14,57,5-14,09,2-13,38,9-19,90,1-5,0
Stigmasterol9,0-15,018,2-20,07,0-18,912,0-16,68,7-9,22,1-6,87,5-12,04,5-9,62,9-8,90,1-3,0
Beta-sitosterol50,0-60,055,0-70,045,0-71,062,6-73,148,2-53,976,0-87,164,0-70,040,2-50,640,1-66,91,0-10,0
Delta-5-avenasterolND-3,00-1,0ND-3,01,4-9,016,9-20,41,8-7,31,0-3,50,8-4,80,2-8,9
Delta-7-stigmastenolND-3,00-0,3ND-3,0ND-2,1NDND-1,40,5-3,513,7-24,63,4-16,4
Delta-7-avenasterolND-3,00-0,3ND-6,0ND-1,40,4-1,00,8-3,30,5-1,52,2-6,3ND-8,3
Spinasterol17-40
Stigmastatrienol16-30
Stigmastadienol15-40
Drugi steroliND-5,00-2,0ND-10,4ND-2,7NDND-1,5ND-5,10,5-6,44,4-11,9
Ukupni steroli
(mg/kg)
250-500100270-800700-1400500-8002700-64002000-70002100-46002000-41002100-5600


2 Udio pojedinih sterola se određuje u odnosu na zbroj sterola koji su navedeni u ovom Prilogu za pojedino ulje biljnog podrijetla

* ND – nije detektirano

* Prazno polje – nije definirano