Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021.

NN 118/2021 (3.11.2021.), Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021.

Državni zavod za statistiku

2028

Državni zavod za statistiku objavljuje

PROSJEČNU MJESEČNU ISPLAĆENU NETO PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – KOLOVOZ 2021.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. iznosila je 7 086 kuna.

PROSJEČNU MJESEČNU BRUTO PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – KOLOVOZ 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. iznosila je 9 537 kuna.

Klasa: 953-03/21-01/2
Urbroj: 555-01-07-06-21-2
Zagreb, 21. listopada 2021.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.