Rješenje o razrješenju dijela članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 119/2021 (5.11.2021.), Rješenje o razrješenju dijela članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2051

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuju se dužnosti članovi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

– DAMIR JUZBAŠIĆ

– IGOR ČIŽMEK.

Klasa: 080-02/21-02/107

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 28. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.