Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 119/2021 (5.11.2021.), Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2052

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se IVO MILATIĆ članom Stožera civilne zaštite Repub­like Hrvatske, kao predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Klasa: 080-02/21-01/161
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 28. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.