Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »Dalmatinski pas«

NN 119/2021 (5.11.2021.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »Dalmatinski pas«

HRVATSKA NARODNA BANKA

2056

Na temelju članaka 22. i 23. te članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »DALMATINSKI PAS«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje prigodni zlatni i srebrni kovani novac »Dalmatinski pas« s prigodnim motivima dalmatinskog psa, jedne od prepoznatljivijih pasmina pasa u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Članak 2.

(1) Prigodni zlatni kovani novac iz članka 1. ove Odluke izdaje se u apoenima od 1000 i 50 kuna (u nastavku teksta: prigodni zlatni kovani novac). Zlatni kovani novac od 1000 kuna izdaje se u količini ne većoj od 999 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 999.000,00 kuna. Zlatni kovani novac od 50 kuna izdaje se u količini ne većoj od 5000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 250.000,00 kuna.

(2) Prigodni zlatni kovani novac izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja. Zlatni kovani novac od 1000 kuna imat će masu od 31,10 grama uz moguće odstupanje od +0,10 grama i promjer od 32,00 milimetara uz moguće odstupanje od ±0,20 milimetara. Zlatni kovani novac od 50 kuna imat će masu od 1,94 grama uz moguće odstupanje od +0,06 grama i promjer 15,00 milimetara uz moguće odstupanje od ±0,15 milimetara.

Članak 3.

(1) Prigodni srebrni kovani novac iz članka 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 10 kuna (u nastavku teksta: prigodni srebrni kovani novac), u količini ne većoj od 15.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 150.000,00 kuna.

(2) Prigodni srebrni kovani novac izrađuje se od srebra stupnja čistoće 999/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja. Srebrni kovani novac od 10 kuna imat će masu od 31,10 grama uz moguće odstupanje od +0,30 grama i promjer od 38,61 milimetara uz moguće odstupanje od ±0,20 milimetara.

Članak 4.

Na licu prigodnoga zlatnoga kovanog novca u središnjem je dijelu prikaz dalmatinskog psa koji stoji i prikaz mlađeg psa iste pasmine koji leži. Oba su prikazana psa na kamenom zidu, a u pozadini obaju pasa prikaz je valovitog mora. Iznad prikaza psa koji stoji, polukružno uz rub kovanog novca, ispisan je naziv pasmine prikazanih pasa »DALMATINSKI PAS«, a ispod prikaza pasa ispisan je latinski naziv iste pasmine »CANIS DALMATICUS«. Lijevo od prikaza psa koji stoji, uz rub kovanog novca, nalazi se godina izdanja kovanog novca, »2021.«.

Članak 5.

Na naličju prigodnoga zlatnoga kovanog novca i prigodnoga srebrnoga kovanog novca u središnjem je dijelu prikaz glave i vrata dalmatinskog psa. Prikazane točke i mrlje karakteristične za prikazanog psa poprimaju forme kartografskog prikaza nekih od hrvatskih otoka. U pozadini osnovnog motiva simbolični je prikaz morskih valova i reljefnog prikaza dijela kopna Republike Hrvatske. Iznad prikaza psa nalazi se, uz rub kovanog novca, natpis »REPUBLIKA«, a ispod prikaza psa uz rub kovanog novca nalazi se natpis »HRVATSKA«. Desno od prikaza psa oznaka je nominalne vrijednosti prigodnoga zlatnoga kovanog novca »1000« ili »50« odnosno oznaka nominalne vrijednosti prigodnoga srebrnoga kovanog novca »10«, a ispod oznake nominalne vrijednosti nalazi se naziv novčane jedinice »KUNA«. Ispod prikazane glave psa, gotovo u središnjem dijelu kovanog novca, prikaz je grba Republike Hrvatske.

Članak 6.

Obod je prigodnoga zlatnoga kovanog novca i prigodnoga srebrnoga kovanog novca gladak.

Članak 7.

Autor je idejnog i likovnog rješenja za prigodni zlatni kovani novac i prigodni srebrni kovani novac sveučilišni prvostupnik kiparstva Nikola Vudrag.

Članak 8.

Prigodni zlatni kovani novac i prigodni srebrni kovani novac puštaju se u prodaju 9. studenoga 2021.

Članak 9.

Prodaju prigodnoga zlatnoga kovanog novca i prigodnoga srebrnoga kovanog novca, koja ujedno uključuje i poduzimanje svih popratnih aktivnosti u svrhu omogućavanja prodaje, uključujući promociju, obavlja Hrvatska kovnica novca d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 114/2020.).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 436-2561-090/11-21/BV

Zagreb, 3. studenoga 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.