Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 2 kune iz serije »Zlatna kuna«

NN 119/2021 (5.11.2021.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 2 kune iz serije »Zlatna kuna«

HRVATSKA NARODNA BANKA

2057

Na temelju članaka 22. i 23. te članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA KOVANOG NOVCA OD 2 KUNE IZ SERIJE »ZLATNA KUNA«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka, u okviru serije prigodnoga kovanog novca Zlatna kuna, izdaje prigodni zlatni kovani novac s motivima optjecajnoga kovanog novca od 2 kune utvrđenima Odlukom o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), s tim da će navedeni apoen nositi godinu »2021.« kao oznaku godine kovanja.

Članak 2.

(1) Prigodni zlatni kovani novac iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni zlatni kovani novac) izdaje se u apoenu od 2 kune, u količini ne većoj od 2.021 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 4.042,00 kune.

(2) Prigodni zlatni kovani novac izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja kovničkog sjaja. Prigodni zlatni kovani novac imat će masu od 13,80 grama uz moguće odstupanje od +0,10 grama i promjer od 24,50 uz moguće odstupanje od ±0,05 milimetara.

Članak 3.

Lice i naličje prigodnoga zlatnoga kovanog novca opisano je u točki 17. podtočkama 3) i 4) Odluke o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), osim godine kovanja, koja je na prigodnom zlatnom kovanom novcu »2021.«.

Članak 4.

Obod prigodnoga zlatnoga kovanog novca jest nazubljen.

Članak 5.

Autor idejnog i likovnog rješenja za prigodni zlatni kovani novac jest akademski kipar Kuzma Kovačić.

Članak 6.

Prigodni zlatni kovani novac pušta se u prodaju 1. prosinca 2021.

Članak 7.

Prodaju prigodnoga zlatnoga kovanog novca, koja ujedno uključuje i poduzimanje svih popratnih aktivnosti u svrhu omogućavanja prodaje, uključujući promociju, obavlja Hrvatska kovnica novca d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 114/2020.).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 436-2562-090/11-21/BV

Zagreb, 3. studenoga 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.