Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkog prijelaza na željezničkoj pruzi M201 (Gyekenyes) - državna granica - Koprivnica - Dugo Selo

NN 119/2021 (5.11.2021.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkog prijelaza na željezničkoj pruzi M201 (Gyekenyes) - državna granica - Koprivnica - Dugo Selo

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

2065

Na temelju članka 98. stavka 10. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA I PJEŠAČKOG PRIJELAZA

I.

Zatvaraju se za promet postojeći željezničko-cestovni prijelazi i pješački prijelaz na željezničkoj pruzi M201 (Gyekenyes) – Državna granica – Koprivnica – Dugo Selo:

1. Željezničko-cestovni prijelaz između kolodvora Dugo Selo i Vrbovca u km 455+432 (10+255)

2. Pješački prijelaz u kolodvoru Vrbovec u km 461+093

3. Željezničko-cestovni prijelaz u kolodvoru Križevci u km 479+985.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 341-04/21-01/10
Urbroj: 387-03-03-21-02
Zagreb, 20. listopada 2021.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.