Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 120/2021 (10.11.2021.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2074

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21. i 62/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 38. sjednici održanoj 4. studenoga 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 71/21., 87/21., 93/21. – ispravak i 106/21.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1. dio« u stupcu »Zaštićeno ime lijeka« uz ATK šifru »L01EX02 177« riječi: »Sorafenib Pharmscience (samo za Ca bubrega i HCC)« zamjenjuju se riječima: »Sorafenib Pharmascience (samo za Ca bubrega i HCC)«.

Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pakiranje lijeka
L01EM03 171alpelisibPiqraytbl. film obl. 28x50 mg + 28x200 mg
L01EM03 172alpelisibPiqraytbl. film obl. 56x150 mg
L01EM03 173alpelisibPiqraytbl. film obl. 28x200 mg
L04AA23 062natalizumabTysabriotop. za inj., štrc. napunj. 2x150 mg

«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2021. godine.

Klasa: 025-04/21-01/250

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 4. studenoga 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.