Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

NN 120/2021 (10.11.2021.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

REKTORSKI ZBOR I NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

2082

Na temelju odredbe članka 105. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluke USHRH 101/14., Odluka USHRH 60/15. i 131/17.) te sukladno članku 5. stavku 2. Poslovnika Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 6. sjednici u akademskoj 2020./2021. godini održanoj 27. kolovoza 2021. uz suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj od 15. listopada 2021. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I ZNANSTVENO-STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

Članak 1.

U Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-
-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (»Narodne novine« br. 122/2017) mijenja se članak 3. i glasi:

»Pristupnici koji se biraju u viša znanstveno-nastavna zvanja moraju ispunjavati opći uvjet da su u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu izvodili nastavu:

• za izbor u zvanje izvanrednog profesora u punom opsegu nastavne aktivnosti koja odgovara ekvivalentu od 810 radnih sati u nastavi,

• za izbor u zvanje redovitog profesora u punom opsegu nastavne aktivnosti koja odgovara ekvivalentu od 1620 radnih sati u nastavi,

• za izbor u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u punom opsegu nastavne aktivnosti koja odgovara ekvivalentu od 2430 radnih sati u nastavi.«

Članak 2.

(1) Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

(2) Odluka stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 602-04/20-05/23

Urbroj: 380-230/071-21-36

Zagreb, 15. listopada 2021.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i
tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Mirjana
Polić Bobić,
v. r.

Predsjednica
Rektorskoga zbora
prof. dr. sc. Snježana
Prijić-Samaržija,
v. r.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci