Odluka izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2021.«

NN 121/2021 (12.11.2021.), Odluka izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2021.«

Hrvatska narodna banka

2092

Na temelju članka 22. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2021.«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2021.«.

Članak 2.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz članka 1. ove Odluke u količini od 500 komada.

Članak 3.

Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja.

Članak 4.

Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2021.« kao oznaku godine kovanja.

Članak 5.

Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2021.« prodavat će se po cijeni iskazanoj u Cjeniku Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete objavljenom na službenim internetskim stranicama Hrvatske narodne banke te na svim prodajnim mjestima.

Članak 6.

Numizmatički komplet iz članka 1. ove Odluke prodavat će Hrvat­ska narodna banka.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 289-091/11-21/BV
Zagreb, 9. studenoga 2021.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.