Odluka o izmjeni Odluke o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2021. godini

NN 123/2021 (17.11.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede

2111

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), u vezi s člankom 2. stavcima 2. i 4. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 7/21 i 116/21) te člancima 4. i 5., člankom 7. stavkom 6. i člankom 9. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, br. 20/19, 77/19, 147/20 i 116/21), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2021. GODINI

I.

U točki II. Odluke o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2021. godini (»Narodne novine«, br. 12/21, 42/21 i 74/21) tablica mijenja se i glasi:

Redni brojCFR brojReg. oznaka plovilaICCAT brojIndividualna kvota za 2021. g. (t)
1.HRV000001609700-VDATEU0HRV0014210,031
2.HRV000015428184493-VDATEU0HRV002417,524
3.HRV000001354563-VDATEU0HRV000989,337
4.HRV000002120212-TIATEU0HRV002379,988
5.HRV000017080403-TIATEU0HRV003349,307
6.HRV000016231576-DBATEU0HRV002697,765
7.HRV0000169812440-PUATEU0HRV003257,300
8.HRV000016180179674-KŽATEU0HRV003278,789
9.HRV000017214649-RVATEU0HRV003428,804
10.HRV000015958103-TIATEU0HRV002409,733
11.HRV000015522797-BGATEU0HRV0010610,105
12.HRV000016087160792-VDATEU0HRV002458,105


II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/178
Urbroj: 525-13/0737-21-7
Zagreb, 27. listopada 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.