Odluka o imenovanju predsjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku

NN 124/2021 (19.11.2021.), Odluka o imenovanju predsjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku

Hrvatski sabor

2123

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 14. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, br. 111/18.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU

I.

Za predsjednicu Povjerenstva za fiskalnu politiku imenuje se prof. dr. sc. SANDRA KRTALIĆ.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-13/21-07/64

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.