Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici San Marinu, sa sjedištem u San Marinu

NN 126/2021 (24.11.2021.), Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici San Marinu, sa sjedištem u San Marinu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2136

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI SAN MARINU, SA SJEDIŠTEM U SAN MARINU

MARINO GRANDONI opoziva se dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici San Marinu, sa sjedištem u San Marinu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća teritorij cijele Republike San Marina.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-05/13
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 16. studenoga 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.