Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista Žarku (Božo) Plevniku

NN 126/2021 (24.11.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista Žarku (Božo) Plevniku

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2138

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u Domovinskom ratu i u izravnoj ratnoj opasnosti, odlikuje se

ŽARKO (Božo) PLEVNIK.

Klasa: 060-03/21-16/17
Urbroj: 71-01-01-02/4-21-01
Zagreb, 10. studenoga 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.