Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom diplomatskom klubu

NN 126/2021 (24.11.2021.), Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom diplomatskom klubu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2139

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Povelja Republike Hrvatske, za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske diplomacije, proučavanju međunarodnih odnosa i vanjske politike Republike Hrvatske te uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa s diplomatima stranih država, u prigodi 20. obljetnice postojanja i djelovanja, dodjeljuje se

HRVATSKOM DIPLOMATSKOM KLUBU.

Klasa: 061-01/21-01/07
Urbroj: 71-01-01-02/4-21-01
Zagreb, 9. studenoga 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.