Rješenje o razrješenju ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 126/2021 (24.11.2021.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Vlada Republike Hrvatske

2140

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 44. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19.) i članka 8. stavka 4. Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/07., 114/07., 29/12., 56/13. i 24/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. studenoga 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Razrješuje se TOMISLAV PETRIC dužnosti ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/74

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 17. studenoga 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.