Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

NN 127/2021 (26.11.2021.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

2162

Na temelju članka 19. Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« br. 54/2005, 49/2011 i 54/2013) Skupština Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove (u daljnjem tekstu: Komora) na sjednici održanoj 11. studenoga 2021. donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE KOMORE PATENTNIH ZASTUPNIKA I ZASTUPNIKA ZA ŽIGOVE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove (»Narodne novine« 91/13 i »Narodne novine« 72/2021) (u daljnjem tekstu: Statut) iza točke 7.5. dodaju se točke:

»7.6. Sjednica Skupštine može se održati na daljinu korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja (elektronička sjednica). Sjednica se smatra elektroničkom sjednicom u slučaju da svi ili samo pojedini članovi Skupštine na sjednici sudjeluju korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja izvan mjesta održavanja sjednice.

7.7. Elektronička sjednica održava se iznimno, u slučaju postojanja opravdanih okolnosti, pri čemu postojanje takvih okolnosti utvrđuje Predsjednik HKZIV-a.

7.8. Elektronička sjednica saziva se na način koji je propisan Statutom HKZIV-a, pri čemu se članovima Skupštine uz poziv za sjednicu na adresu njihove elektroničke pošte prijavljenu DZIV-u dostavlja i poveznica za sudjelovanje na elektroničkoj sjednici korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja te upute za sudjelovanje na elektroničkoj sjednici. Članovi Skupštine koji namjeravaju sudjelovati na sjednici korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja dužni su osigurati tehničke preduvjete, i to: računalo, prijenosno računalo, tablet ili mobilni uređaj s integriranom kamerom, mikrofonom i zvučnicima te pristup internetu.

7.9. Elektronička sjednica održava se na način da se u mjestu održavanja sjednice odgovarajućim audiovizualnim uređajima osigurava istovremeni prijenos slike i zvuka članovima koji se nalaze izvan mjesta održavanja sjednice, a na sjednici sudjeluju korištenjem odgovarajućega audiovizualnog uređaja, kao i prijem slike i zvuka s mjesta na kojem se nalaze članovi koji sudjeluju na sjednici korištenjem odgovarajućega audiovizualnog uređaja.

7.10 Članovi Skupštine koji na sjednici sudjeluju korištenjem odgovarajućega audiovizualnog uređaja izvan mjesta održavanja sjednice prilikom utvrđivanja prisutnih članova potvrđuju svoje sudjelovanje navođenjem svog imena i prezimena putem audiovizualnog uređaja.

7.11. Članovi Skupštine koji na sjednici sudjeluju korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja, a ne nalaze se na mjestu održavanja sjednice, smatraju se nazočnim članovima te na jednak način sudjeluju u raspravi o pojedinim točkama dnevnog reda sjednice, kao i u glasanju i donošenju odluka.

7.12 Na elektroničkoj sjednici Skupština može donositi sve odluke iz svoje nadležnosti.

7.13. Kod donošenja odluka na elektroničkim sjednicama članovi Skupštine koji na sjednici sudjeluju korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja, a nalaze se izvan mjesta održavanja sjednice, glasaju na način da se svaki od njih korištenjem odgovarajućega audiovizualnog uređaja očituje o pojedinoj točki dnevnog reda o kojoj se glasa i donosi odluka, vodeći računa da je osigurana identifikacija članova, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenjivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem.«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući
Skupštinom Komore
Tomislav Hadžija, v. r.