Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo

NN 131/2021 (3.12.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2201

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o Centru za posebno skrbništvo (»Narodne novine«, br. 47/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O EDUKACIJAMA, STRUČNIM ZNANJIMA I VJEŠTINAMA POTREBNIM ZA KOMUNIKACIJU S DJETETOM I ODRASLOM OSOBOM PRAVNIKA S POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM TE DODATNIM STRUČNIM ZNANJIMA, VJEŠTINAMA I KOMPETENCIJAMA SOCIJALNOG RADNIKA, PSIHOLOGA I SOCIJALNOG PEDAGOGA ZAPOSLENOG U CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo (»Narodne novine« broj: 2/2021) mijenja se i glasi:

»Pravnik s položenim pravosudnim ispitom mora imati:

- edukaciju iz područja zaštite prava djece i odraslih osoba u postupcima pred sudovima i drugim tijelima, propisane zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi, u trajanju od minimalno 15 sati i

- temeljna znanja i vještine potrebne za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom, koja može steći edukacijama ili programima u trajanju od minimalno 15 sati.«

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi:

»Članak 3a.

Ako stručni radnik u vrijeme zasnivanja radnog odnosa ne ispunjava uvjete propisane člankom 2. i člankom 3. ovoga Pravilnika, dužan ih je steći u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/9
Urbroj: 524-08-01-01/4-21-4
Zagreb, 19. studenoga 2021.

Ministar
rada, mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike
Josip Aladrović, v. r.