Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave klasa: 013-02/21-01/15, urbroj: 514-07-03-02/01-21-03 od 4. prosinca 2021.

NN 132/2021 (4.12.2021.), Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave klasa: 013-02/21-01/15, urbroj: 514-07-03-02/01-21-03 od 4. prosinca 2021.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2207

Na temelju točke III. alineje 2. Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-7346/2014 od 10. prosinca 2014. (»Narodne novine«, broj 156/14), ministar pravosuđa i uprave donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da je u registar birača na dan 4. prosinca 2021. u 00:00 sati upisano ukupno 3.684.467 birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

II. Utvrđuje se da deset posto od broja iz točke I. ovog rješenja iznosi 368.446.

III. Ovo rješenje se danom donošenja objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i dostavlja za objavu u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-02/21-01/15
Urbroj: 514-07-03-02/01-21-03
Zagreb, 4. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.