Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 133/2021 (6.12.2021.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Vlada Republike Hrvatske

2211

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14., 73/17. i 96/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. prosinca 2021. donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 112/21. i 121/21.).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/55
Urbroj: 50301-05/05-21-1
Zagreb, 6. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.