Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 135/2021 (9.12.2021.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2235

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21. i 62/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 71/21., 87/21., 93/21. – Ispravak, 106/21. i 120/21.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1. dio« pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pakiranje lijeka
L01EX03 161pazopanibVotrient (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 162pazopanibVotrient (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x400 mg

«.

Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
M09AX10 371risdiplamEvrysdipraš. za oral. otop. 1x60 mg
N06AX27 761esketaminSpravatosprej za nos, 1x28 mg

«.

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01EG01 071temsirolimusToriselkonc. i otap. za inf. boč. stakl. 1x30 mg/1,2 ml+boč. stakl. 1x2,2 ml
L01EK01 161aksitinibInlytatbl. film obl. 56x1 mg
L01EK01 162aksitinibInlytatbl. film obl. 56x5 mg
L01EX01 164sunitinibSutentcaps. tvrda 28x12,5 mg
L01EX01 165sunitinibSutentcaps. tvrda 28x25 mg
L01EX01 166sunitinibSutentcaps. tvrda 28x50 mg
L01EX02 171sorafenibNexavar (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 172sorafenibSorafenib Mylan (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 173sorafenibSorafenib Stada (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 174sorafenibSorafenib Teva (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 175sorafenibSorafenib Sandoz (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 176sorafenibSorafenib Alvogen (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 177sorafenibSorafenib Pharmascience (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX03 161pazopanibVotrient (za Ca bubreg)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 162pazopanibVotrient (za Ca bubreg)tbl. film obl. 30x400 mg
L01EX05 161regorafenibStivarga (samo za HCC)tbl. film obl. 84x40 mg
L01XC03 061trastuzumabHerceptinboč. 1x150 mg
L01XC03 062trastuzumabHerceptinotop. za supkut. inj., boč. 1x600 mg/5 ml
L01XC03 071trastuzumabHerzumaboč. 1x150 mg
L01XC03 072trastuzumabOgivriboč. 1x150 mg
L01XC03 081trastuzumabKanjintiboč. 1x150 mg
L01XC03 082trastuzumabKanjintiboč. 1x420 mg
L01XC03 083trastuzumabTrazimeraboč. 1x150 mg
L01XC03 084trastuzumabZercepacboč. 1x150 mg
L01XC03 085trastuzumabZercepacboč. 1x60 mg
L01XC03 086trastuzumabZercepacboč. 1x420 mg
L01XC07 061bevacizumabAvastin (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)
L01XC07 062bevacizumabAvastin (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/16 ml (25 mg/ml)
L01XC07 071bevacizumabMvasi (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)
L01XC07 072bevacizumabMvasi (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/16 ml (25 mg/ml)
L01XC07 073bevacizumabAlymsys (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)
L01XC07 074bevacizumabAlymsys (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/16 ml (25 mg/ml)
L01XC07 075bevacizumabOyavas (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)
L01XC07 076bevacizumabOyavas (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/16 ml (25 mg/ml)
L01XC07 077bevacizumabAbevmy (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/16 ml (25 mg/ml)
L01XC07 078bevacizumabAbevmy (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/16 ml (25 mg/ml)
L01XC21 061ramucirumabCyramzakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml (10 mg/ml)


«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 025-04/21-01/270

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 29. studenoga 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.