Ispravak Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 135/2021 (9.12.2021.), Ispravak Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2236

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 120 od 10. studenoga 2021. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

U Odluci o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 120/21.) u tablici iz članka 1. stavka 2., u stupcu 1. umjesto ATK šifre: »L01EM03 171« treba stajati ATK šifra: »L01XX65 171«, umjesto ATK šifre: »L01EM03 172« treba stajati ATK šifra: »L01XX65 172«, a umjesto ATK šifre: »L01EM03 173«, treba stajati ATK šifra: »L01XX65 173«.

Ovim Ispravkom utvrđene pogreške se ispravljaju.

Klasa: 025-04/21-01/286

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 29. studenoga 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.