Rješenje o utvrđivanju cijene izrade čuvarske i zaštitarske iskaznice, iskaznice zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU

NN 136/2021 (10.12.2021.), Rješenje o utvrđivanju cijene izrade čuvarske i zaštitarske iskaznice, iskaznice zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2246

Na temelju članka 8. stavka 4. Pravilnika o sadržaju i izgledu iskaznice za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU (»Narodne novine«, br. 103/21), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE IZRADE ČUVARSKE I ZAŠTITARSKE ISKAZNICE, ISKAZNICE ZAŠTITARA SPECIJALISTA, ZAŠTITARA TEHNIČARA I ZAŠTITARA IPU

I.

Za izdanu čuvarsku ili zaštitarsku iskaznicu, iskaznicu zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU plaća se naknada u iznosu od 50,00 kuna.

II.

Sredstva za naknadu iz točke I. ovog Rješenja uplaćuju se na račun Državnog proračuna IBAN: HR1210010051863000160 te poziv na broj:

– za čuvarsku iskaznicu: HR63 7005-713-22489

– za zaštitarsku iskaznicu, iskaznicu zaštitara specijalista i zaštitara IPU: HR63 7005-713-21849

– za iskaznicu zaštitara tehničara: HR63 7005-713-22713.

III.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene čuvarske i zaštitarske iskaznice (»Narodne novine«, br. 102/04).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/273

Urbroj: 511-01-152-21-5

Zagreb, 6. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.