Odluka o izmjeni Odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja

NN 138/2021 (15.12.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2318

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ZAPOSLENIMA NA POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA

I.

U Odluci o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja (»Narodne novine«, broj 116/18.), u točki I. riječi: »do roka njegovog važenja« zamjenjuju se riječima: »do stupanja na snagu zakona kojim će se urediti plaće državnih službenika«.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. prosinca 2021.

Klasa: 022-03/21-04/424

Urbroj: 50301-21/06-21-2

Zagreb, 15. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.