Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije

NN 138/2021 (15.12.2021.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2331

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2021. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Tarifne stavke za distribuciju električne energije prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije (»Narodne novine«, broj 104/15), za energetski subjekt HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za 2022. godinu iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za distribuciju električne energije od 1. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022.

Kategorija kupcaTarifni modelTarifni element
Radna energijaObračunska vršna radna snagaPrekomjerna jalova energijaNaknada za obračunsko mjerno mjesto
JTVTNT
[kn/kWh][kn/kWh][kn/kWh][kn/kW][kn/kvarh][kn/mj]
Tarifne stavke
123456
PoduzetništvoVisoki i vrlo visoki naponBijeli1
Srednji naponBijeli2
0,100,0512,000,1566,00
Niski naponPlavi30,22


0,1541,30
Bijeli4
0,240,12
0,1541,30
Crveni5
0,160,0824,000,1541,30
Žuti (javna rasvjeta)60,1714,70
KućanstvoNiski naponPlavi70,2210,00
Bijeli8
0,240,12

10,00
Crveni9
0,160,0824,00
41,30
Crni100,135,80

Tarifne stavke za distribuciju električne energije od 1. travnja 2022.

Kategorija kupcaTarifni modelTarifni element
Radna energijaObračunska vršna radna snagaPrekomjerna jalova energijaNaknada za obračunsko mjerno mjesto
JTVTNT
[kn/kWh][kn/kWh][kn/kWh][kn/kW][kn/kvarh][kn/mj]
Tarifne stavke
123456
PoduzetništvoVisoki i vrlo visoki naponBijeli1
Srednji naponBijeli2
0,100,0512,000,1666,00
Niski naponPlavi30,22


0,1641,30
Bijeli4
0,260,12
0,1641,30
Crveni5
0,170,0824,500,1641,30
Žuti (javna rasvjeta)60,1815,45
KućanstvoNiski naponPlavi70,2211,60
Bijeli8
0,260,12

11,60
Crveni9
0,170,0824,50
41,30
Crni100,146,10

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati iznosi tarifnih stavki za distribuciju električne energije određeni Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (»Narodne novine«, broj 112/18).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 310-35/21-01/57
Urbroj: 371-06-21-6
Zagreb, 13. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.