Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko

NN 138/2021 (15.12.2021.), Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

2333


Na temelju članka 18. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje

POPIS LIJEKOVA

S UTVRĐENOM IZNIMNO VIŠOM OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO

Naziv lijeka i pakiranjeDjelatna tvarATKBroj odobrenja pakiranjaNositelj odobrenjaIznimno viša od najviše dozvoljene cijene (kn)Dan objave cijeneDan početka važenja cijeneDan prestanka važenja cijene
Abelcet lipid complex 5 mg/ml koncentrat za disperziju za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata i jednokratna igla, u kutijiamfotericin BJ02AA01HR-H-747381908-01Pliva Hrvatska d.o.o.734,6116. 6. 2021.12. 7. 2021 
Ares 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirabeprazolnatrijA02BC04HR-H-380793110-02Sandoz d.o.o.44,2415. 7. 2021.30. 7. 2021 
Arvind 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-408490908-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.64,7010. 5. 2021.25. 5. 2021 
Arvind 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-507583547-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.37,9010. 5. 2021.25. 5. 2021. 
Athyrazol 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitiamazolH03BB02HR-H-038668682-01Jadran Galenski laboratorij d.d.42,0016.4. 2021.1. 5. 2021. 
Betadine 100 mg/g mast, 1 tuba s 20 g masti, u kutijipovidon, jodiraniD08AG02HR-H-484176445-01Alkaloid d.o.o.28,627. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijihioscinijev butilbromidA03BB01HR-H-761806946-01Medochemie Ltd.31,006. 9. 2021.21. 9. 2021. 
Carnitene 1 g/10 ml oralna otopina, 10 bočica s 10 ml otopine, u kutijilevokarnitinA16AA01HR-H-412161189-01Alfasigma S.p.A.109,0019. 11. 2021.4. 12. 2021. 
Carnitene 1 g/5 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijilevokarnitinA16AA01HR-H-024622959-01Alfasigma S.p.A.79,0019. 11. 2021.4. 12. 2021. 
Clexane 2000 IU (20 mg)/0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-099632462-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.119,9025. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Clexane 4000 IU (40 mg)/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-990481301-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.226,5025. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Clexane 6000 IU (60 mg)/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-041381787-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.309,0025. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Clexane 8000 IU (80 mg)/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,8 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-173049079-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.354,3311. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Deksametazon Krka 0,5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-257821018-01Krka – farma d.o.o.14,8025. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-02Krka – farma d.o.o.98,5025. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-10Krka – farma d.o.o.98,5025. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusaJ07AM51HR-H-126128199-01Sanofi Pasteurdjelomično usvojen zahtjev25. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusa; inaktivirani poliovirus tip 1, tip 2 i tip 3J07CA01HR-H-868511800-03Sanofi Pasteur S.A.104,5010. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Duosol bez kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-753731817-01B. Braun Adria d.o.o.209,527. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Felkarid 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiflekainidacetatC01BC04HR-H-144132696-01Alkaloid – INT d.o.o.60,0020. 10. 2021.4. 11. 2021. 
Flukloksacilin Altamedics 500 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u zaštitnoj vrećici, u kutijiflukloksacilinJ01CF05HR-H-115176766-03Altamedics d.o.o.96,2516. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Fluzepam 15 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiflurazepamN05CD01HR-H-060617353-01Krka – farma d.o.o.21,1017. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Fluzepam 30 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiflurazepamN05CD01HR-H-525065565-01Krka – farma d.o.o.23,1317. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Folacin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifolatna kiselinaB03BB01HR-H-342719655-01Jadran Galenski laboratorij d.d.34,9831.3. 2021.15.4. 2021. 
Folbella 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifolatna kiselinaB03BB01HR-H-792293197-02Makpharm d.o.o.34,9831.3. 2021.15.4. 2021. 
Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5,38 g praška, u kutijifosfomicinJ01XX01HR-H-658151977-02InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH3.300,0025. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Furosemid Hameln 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 25 ml otopine, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-711394667-06hameln pharma gmbh530,0023. 8. 2021.7. 9. 2021. 
Fursemid 40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-876484895-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,207. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Haldol 10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-435067757-01Krka – farma d.o.o.42,8327. 5. 2021.11. 6. 2021. 
Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-534042727-01Krka – farma d.o.o.39,7527. 5. 2021.11. 6. 2021. 
Haldol depo 50 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-978671231-01Krka – farma d.o.o.154,7327. 5. 2021.11. 6. 2021. 
Heparin Belupo 25 000 IU/5 ml otopina za injekciju, 5 ml otopine u bočici, 10 bočica, u kutijiheparinnatrijB01AB01HR-H-123335521-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.365,0026.2. 2021.13.3. 2021. 
Heparin Panpharma 5 000 IU/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica s 5 ml otopine, u kutijiheparinnatrijB01AB01HR-H-051093075-01Panpharma346,7515. 7. 2021.30. 7. 2021. 
Heptanon 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-279607091-01Pliva Hrvatska d.o.o.19,407. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Herplexim 400 mg filmom obložene tablete, 35 tableta u blisteru, u kutijiaciklovirJ05AB01HR-H-719683332-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.131,9516. 6. 2021.1. 7. 2021. 
Hyplaquin 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijihidroksiklorokin sulfatP01BA02HR-H-880228978-01Makpharm d.o.o.44,507. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 100 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-03Kedrion S.p.A.2.341,708. 12. 2021.23. 12. 2021. 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 200 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-04Kedrion S.p.A.4.683,408. 12. 2021.23. 12. 2021. 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 50 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-02Kedrion S.p.A.1.102,6818.3. 2021.2.4. 2021. 
Isoptin 120 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-043595484-01Pliva Hrvatska d.o.o.25,4011. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Isoptin 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-487117669-01Pliva Hrvatska d.o.o.14,1011. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Isoptin 80 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-998142642-01Pliva Hrvatska d.o.o.36,5016. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 35 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-798045388-09Sandoz d.o.o.155,8810. 5. 2021.25. 5. 2021. 
Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete, 50 tableta u bočici, u kutijikalcijev karbonatA12AA04HR-H-858034896-01Krka – farma d.o.o.46,3325. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Kenalog 40 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula s 1 ml suspenzije u blisteru, u kutijitriamkinolonacetonidH02AB08HR-H-363427938-01Krka – farma d.o.o.69,6527. 5. 2021.11. 6. 2021. 
Ladiomil 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimaprotilinN06AA21HR-H-374812821-01Pliva Hrvatska d.o.o.21,9025. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Lamal 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-338019615-01Alkaloid d.o.o.64,7011. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Lamal 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-889804751-01Alkaloid d.o.o.110,3010. 5. 2021.25. 5. 2021. 
Lamal 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-280480559-01Alkaloid d.o.o.37,9010. 5. 2021.25. 5. 2021. 
Lidokainklorid/adrenalin Belupo 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml otopina za injekciju, 100 ampula s 2 ml otopine, u kutijilidokainklorid; adrenalinN01BB52HR-H-882488094-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.208,1025. 2. 2021.12.3. 2021. 
Lioresal 25 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-455944140-01Novartis Hrvatska d.o.o.87,887. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Litijev karbonat JGL 300 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijilitijev karbonatN05AN01HR-H-469787555-01Jadran Galenski laboratorij d.d.75,3816.4. 2021.1. 5. 2021. 
Lubor 10 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijipiroksikamM01AC01HR-H-151437065-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,587. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Makro-Albumon 2,0 mg set za pripravu radiofarmaceutika, 6 bočica s praškom i 6 naljepnica za inidikaciju parametara obilježenog lijeka, u kutijialbumin, ljudskiV09EB01HR-H-064345427-01Medi-Radiopharma Ltd1.310,007. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Medazol 250 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutijimetronidazolP01AB01HR-H-794078484-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.22,737. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijineostigminijev metilsulfatN07AA01HR-H-444435358-01Panpharma58,0017. 6. 2021.2. 7. 2021. 
Nitrolingual 0,4 mg/dozi sublingvalni sprej, otopina, 14,4 ml otopine u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijigliceriltrinitratC01DA02HR-H-453122375-01Medis Adria d.o.o.36,737. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Noxafil 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca sa 105 ml suspenzijeposakonazolJ02AC04EU/1/05/320/001Merck Sharp & Dohme B.V.3.903,9027. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Nozinan 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilevomepromazinN05AA02HR-H-260996650-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.32,6021. 5. 2021.5. 6. 2021. 
Nozinan 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilevomepromazinN05AA02HR-H-983495354-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.18,6021. 5. 2021.5. 6. 2021. 
Octagam 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-315670569-03Jana Pharm d.o.o.2.341,703. 2. 2021.18.2. 2021. 
Octagam 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-315670569-04Jana Pharm d.o.o.4.683,403.2. 2021.18.2. 2021. 
Pan Peni G 1 MIU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijibenzilpenicilinnatrijJ01CE01HR-H-314045399-01Panpharma74,707. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Peditrace koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijicinkov klorid; bakrov klorid dihidrat; manganov klorid tetrahidrat; natrijev selenit, bezvodni; natrijev fluorid; kalijev jodidB05XA30HR-H-330786925-01Fresenius Kabi d.o.o.450,007. 5. 2021.22. 5. 2021. 
PENTAXIM prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tip b (konjugirano), adsorbirano, 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 priložene igle, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusa; toksoid hripavca; filamentozni hemaglutinin hripavca; inaktivirani poliovirus tip 1, 2 i 3; polisaharid hemofilusa tip bJ07CA06HR-H-854134391-03Sanofi Pasteurdjelomično usvojen zahtjev9. 9. 2021.24. 9. 2021. 
Phemiton 200 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijimetilfenobarbitalN03AA01HR-H-034063606-01Pliva Hrvatska d.o.o.143,8511. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Piperacilin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijipiperacilin; tazobaktamJ01CR05HR-H-771157107-01Fresenius Kabi d.o.o.433,657. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Plavix 75 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruklopidogrelB01AC04EU/1/98/069/001sanofi-aventis groupe86,5725. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Portal 20 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifluoksetinN06AB03HR-H-581320968-02Sandoz d.o.o.35,8325. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Privigen 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/08/446/002CSL Behring GmbH4.214,457. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Privigen 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 200 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/08/446/003CSL Behring GmbH8.346,797. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Privigen 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 25 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/08/446/004CSL Behring GmbH1.102,687. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Privigen 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/08/446/001CSL Behring GmbH2.143,637. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Propranolol Sandoz 40 mg tablete, 50 tableta u bočici, u kutijipropranololkloridC07AA05HR-H-931416030-01Sandoz d.o.o.20,897. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Renvela 2,4 g prašak za oralnu suspenziju, 60 vrećica s praškomsevelamerkarbonatV03AE02EU/1/09/521/006Genzyme Europe B.V.774,0016. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Rexocef 40 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s 64,8 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, mjerna štrcaljka i čaša, u kutijicefpodoksimJ01DD13HR-H-795539485-01Alkaloid d.o.o.42,007. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Rhesonativ 625 IU/ml otopina za injekciju, 1 ampula s 2 ml otopine, u kutijiimunoglobulin anti-D, ljudskiJ06BB01HR-H-584583753-02Jana Pharm d.o.o.338,527. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Salbutamol Pliva 5 mg/ml otopina za atomizator, 10 ml otopine u bočici s umetkom za kapanje, u kutijisalbutamolsulfatR03AC02HR-H-420373719-01Pliva Hrvatska d.o.o.29,7327. 6. 2021.12. 7. 2021. 
SPRYCEL 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicidasatinibL01XE06EU/1/06/363/010Bristol-Myers Squibb Pharma EEIGdjelomično usvojen zahtjev17. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Sulotrim forte 800 mg + 160 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutijisulfametoksazol; trimetoprimJ01EE01HR-H-305750482-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.25,467. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Tetavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s pričvršćenom iglom s 0,5 ml suspenzije,u kutijitoksoid tetanusa adsorbiran na hidratizirani aluminijev hidroksidJ07AM01HR-H-943015948-01Sanofi Pasteur S.A.53,5410. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Tetraxim, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno) i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka sa 0,5 ml suspenzije i 2 odvojene igle, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusa; toksoid hripavca; filamentozni hemaglutinin hripavca; poliovirus tip 1, 2 i 3J07CA02HR-H-185201369-04Sanofi Pasteurdjelomično usvojen zahtjev25. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Tinidil 5 mg sublingvalne tablete, 40 (4x10) sublingvalnih tableta u blister pakovanju, u kutijiizosorbiddinitratC01DA08UP/I-530-09/12-02/208Pliva Hrvatska d.o.o.6,857. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Trenolk 100 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa 5 ml otopine u ulošku, u kutijitraneksamatna kiselinaB02AA02HR-H-586691249-01Makpharm d.o.o.79,817. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Trileptal 300 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiokskarbazepinN03AF02HR-H-309957904-02Novartis Hrvatska d.o.o.70,177. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Trileptal 60 mg/ml oralna suspenzija, : 1 boca sa 250 ml suspenzije, štrcaljka od 10 ml za usta i plastični nastavak za grlo boce, u kutijiokskarbazepinN03AF02HR-H-061545230-01Novartis Hrvatska d.o.o.118,3725. 5. 2021.9. 6. 2021. 
Typhim Vi, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tifusa, polisaharidno, 1 napunjena štrcaljka s pričvršćenom iglom s 0,5 ml otopine, u kutijicjepivo protiv tifusaJ07AP03HR-H-788137134-01Sanofi Pasteur S.A.179,4610. 6. 2021.12. 7. 2021. 
Urifos 3 g granule za oralnu otopinu, 1 vrećice s granulama, u kutijifosfomicintrometamolJ01XX01HR-H-755442271-01PharmaS d.o.o.31,5029. 9. 2021.14. 10. 2021. 
Urifos 3 g granule za oralnu otopinu, 2 vrećice s granulama, u kutijifosfomicintrometamolJ01XX01HR-H-755442271-02PharmaS d.o.o.61,2929. 9. 2021.14. 10. 2021. 
Utrogestan 100 mg meke kapsule,30 (2x15) kapsula u blisteru, u kutijiprogesteronG03DA04UP/I-530-09/13-02/142Besins Healthcare S.A.39,907. 5. 2021.22. 5. 2021. 
Ventolin 100 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 200 doza, u blisteru, u kutijisalbutamolsulfatR03AC02HR-H-659347356-01Pliva Hrvatska d.o.o.48,5727. 6. 2021.12. 7. 2021. 


Klasa: 530-02/21-07/14
Urbroj: 381-13-03/328-21-01
Zagreb, 13. prosinca 2021.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Siniša Tomić, v. r.